Tvestjärt


Jordlöpare.


Spindel på bordet.


Korsspindel i nät.


Påfågelsöga.


Märklig figur i min hand.


Häftigt flygfä 1.


Häftigt flygfä 2.


Jättemygga


Mera kryp


Korsspindel


Makaonfjäril i syrenbuske.


Geting på spadskaft.


Mysko flygfä i fönstret.


Spindel på plastmatta.


Nyfiken gråsparv.


Bevingad varelse.


Infångad långhorning.


Geting som samlar bomaterial.


Solande fluga i spaljen.


Någon slags larv, blir ev. en vacker fjäril.


En fyrbandad blombock, tillhör långhorningarna.


Långhorning som landat på bilhuven.


Jättemygga som landat på garageporten.