Här har jag två olika listor, dels en med främmande ord i svenskan samt en med latinska citat. Listan med främmande ord innehåller drygt 23 370 ord, de latinska citaten är drygt 500.

Det går bara att söka på första eller de första bokstäverna i följd i ordlistan. Om man t ex skriver b och sedan trycker på Sök kommer hela listan med ord som börjar på B. Söker man på abs kommer alla ord upp som börjar med den kombinationen, d v s abscess, absens,
absentera o s v.


Observera att det inte fungerar genom att enbart trycka på Enter, man måste markera på Sök-knappen och klicka.