Sök främmande ord
Här nedan finns en sökfunktion för att leta upp ord i min ordlista. Om man skriver in enbart första bokstaven i ett ord,
kommer alla ord som börjar på denna bokstav upp i listan.

Sök främmande/inlånade ords svenska betydelse
Salvo errore et omissione     Med förbehåll för fel och utelämnande
Ange ordet eller dess början   Ordlista skapad av Åke Finn (frmofin.txt 743 kB)     Javascript av Kurt och Rune G.