Babylonska gudar

Adad Stormens gud
Adapa Hjälte i Akkadian myt
Ahurani Gudinna över regn och vatten
Aja Gryningens gudinna, gemål till solguden
An-Zu Kaosets gudinna som gillade Tiamat. Hon dödades för att skapa universum
Anatu Himmelens drottning jordens härskare
Anu Undervärldens gud
Anu Himmelsgud
Anunitu Mångudinna
Aruru Jordens gudinna
Ashnan Spannmålets gudinna
Assur Assurs stadsgud
Astarte Kärlekens och fruktbarhetens gudinna
Atar Eldens gud
Athirat Havets gudinna
Aya Gryningens gudinna
Baalat Gudarnas drottning. Hon assosierades med böcker, bibliotek och författare
Bel Jordens gud
Belit-Seri Undervärldens skriftställare, som gav råd till Dödsgudinnan för hennes slutliga dom över människor
Broxa Namnet på en fågel som troddes suga mjölk från getterna under natten
Chaos Gudarnas moder
Cybele Skogens, bergens och fruktbarhetens gudinna
Daena Gudinnan som möter de dödas själar den fjärde dagen efter döden, och leder dem till himlen eller helvetet. Hon har en hund som luktar på sjäölen och talar om den är god eller dålig
Dagon Vegetationens gud, halvt man, halvt fisk
Damkina Jordens modergudinna
Dazimus Läkekonstens gud
Derketo En mångudinna som assosierades med fruktbarhet. Ibland avbildad som sjöjungfru
Dilmun Färskvattnets gud
Dumuzi Fåraherdarnas gud
Duttur Mor till Dumuzi och älvornas gudinna.
Ea Vattnets gud
Endukugga Undervärldens gud
Enki Skapargud, senare kallad Ea. Sumerernas vattengud
Enlil Jordens gud
Ennugi Kanalernas gud
Ereshkigal Nergals maka
Eshara Krigsgud, och över produktiva fält
Eshmun Läkekonstens gud
Firanak Moder till hjälten Feridun, vilken hon räddade från en hotande massaker genom att gömma honom i en trädgård där en ko, Prumajeh, diade honom
Gatamdug En modergudinna som tolkade drömmar
Genea Dotter till Kolpia och Baau, och med Genos de första invånarna i Fenicien
Genos Son till Kolpia och Baau, och med Genea de första invånarna i Fenicien
Gula Modergudinna, med kraften att orsaka, eller bota från sjukdom
Hadad åskan och blixtens gud
Hannahanna Jordbrukets gud
Hatti Trongudinnan, kungens beskyddare
Hea Visdomens gudinna
Hiribi Sommarens gudinna
Humban överguden
Innana Himmelens gudinna, även kärlekens, avlandets och kriget gudinna
Ishkur Regnets gud
Ishtar Dotter till Sin, krigs- och kärleksgudinna
Ithm Herdarnas gud
Kabta Teglets gud
Kadi Rättvisans gudinna
Kamrusepas Helandets och magikens gud
Ki Jordens gudinna (Sumerisk)
Kingu Kaosets drake
Kolpia Manlig skapargud, gift med Baau, far till Aeon och Protogonis
Kothar-u-Khasis Hantverkets gud
Lahar Herdegudinna (Babylon)
Marduk Babylons stadsgud. Fruktbarhetsgud och övergud. I dess skapelseepos är han skaparguden som besegrar kaosdraken Tiamat och säkrar därmed livet.
Meni Lyckans, både god och dålig, gudinna (Fenicisk)
Merodach Solgud (Babylon)
Misor Tillsammans med Sydyk upptäckte han saltet och dess användning
Moloch (Molok) Solgud (Kanan)
Mullitu, Mylitta Fertilitetsgudinna (Babylon)
Mushdama Arkitekturens gud (Mesopotamien)
Naamah Sexualitetens gudinna (Kanan)
Nabu (Nebo) Skrivkonstens och lärdomens gud, son till Marduk
Nairyosangha Eldens gud (Iran)
Namtaru Plågornas gud (Assyrien)
Nanna Mångud och far till Utu och Inanna (Sumererna)
Nebo Lärandets och skrivandets gud (Assyrien)
Nergal Dödsrikets gud
Nidaba Skrivkonstens gudinna (Sumererna)
Ninhursag (Nintu) Sumerisk gudinna över jorden och människans skapare
Ninlil Spannmålets och luftens gud (Sumererna)
Ninsar Plantornas gudinna (Sumererna)
Nintur Moderlivets gudinna (Babylon)
Ninurta Jaktens och krigets gud (Sumererna)
Pa Torkans gudinna (Kanan)
Pyramus o Thisbe Babylonskt kärlekspar som utbyter kyssar o förtroenden genom att springa i en mur och komma överens om att fly tillsammans. Pyramus kommer först till mötesplatsen, får dock för sig att Thisbe dödats av ett lejon och tar då sitt liv. Thisbe kommer fram och finner hans lik och begår även hon självmord

Qadshu Fruktbarhetens gudinna (Syrien)
Rapithwin Middagshettans gud (Persien)
Rimmon Solgud (Babylon)
Sadarnuna Nymånens gudinna (Sumererna)
Shahar Gryningens gudinna (Kanan)
Shalim Mörkrets gud (Kanan)
Shamash Syndens son, solens och rättvisans gud (Babylon)
Shapshu Solgudinna (Kanan)
Sheger Kreaturens gud (Kanan)
Sin Mångudinna (Babylon)
Siris Banketternas gudinna (Babylon)
Tammuz Herde- och växtlighetsgud, make till Ishtar
Tanit Mångudinna (Kanan)
Taru Väderguden (Hittiterna)
Tasimmet Vädergudinna (Hittiterna)
Telipinu Agrikulturens gud (Hititerna)
Tiamat Den grymma och trotsiga gudinnan av kaos i Mesopotamiens skapelsemyt. Från hennes lik skapades världen
Tishtrya Molnens, havets och vattnens gud (Iran)
Tsehub Vädergud (Hittiterna)
Utnapishtim Denne man var den Babylonske Noa och hans familj överlevde syndafloden enligt Gilgamesh-eposet. Han hade fått en varning av Ea.
Utu Solguden (Sumererna)
Wurusemu Solgudinnan, också kallad Arinna. Hennes make var väderguden (Sumererna)
Yam Havets gud (Kanan)
Yarih Mångud (Kanan)
Yima Ljusets gud. Han är ansvarig för att jorden är tre gånger större vad som var avsett. (Persien)
Zababa Gudarnas högste (Kish)
Zam Persisk jord-ande
Zarpandit En havande-gudinna som dyrkades varje natt som månen steg upp (Assyrien-Babylon)
Zarathustra En präst och magiker som talade med gudarna, slogs mot demonerna och utförde mirakel (Persien)
Ziusudra överlevde den Sumeriska syndafloden
Zu Stormens och åskvädrens gud (Assyrien)
Zurvan Fader till Ahriman och Ahuramazda, den oändliga tidens gud (Persien)