Nordiska gudar.

Adils Svensk kung i Uffesägnen
Afe Morfar
Agnar Son till kung Hraudung
Agner Ragnar Lodbroks son
Agvald Slogs med annan kung, Varin, och föll
Alarik Gotisk hövding
Alf Alfhilds fader
Alf Hrodmars son
Alf Hjalpreks son
Alf Sigars son
Alfhild Skölds hustru
Alfhild Alf Sigarssons hustru
Alfhild Kung Alfs dotter
Alger Sigars son
Allsvinn Hette även Allvis, skulle äkta Trud, Tors dotter
Allvalde Tjatses far
Allvis Dvärg
Allvissmál Frågesport i mystiska namn mellan Tor och en dvärg
Alof Franmar Jarls dotter
Alrun Egils hustru
Alsvid Heimers son
Alv Kung Hjalpreks son
Alvheim Landet där Frej hade sin sal, Uppsalen
Alvid Völunds hustru
Alvild Kung Hjörvards hustru
Ambale kung Salmans son
Amma Mormor
Ammius Sunildas broder
Amsvartner Sjö
Andlangr En av de 18 världarna
Andrimner Kocken i Valhall som kokar Särimner i kitteln eldrimner
Andvare En dvärg i Svartalvernas värld, levde i forsen i skepnad av en gädda
Angantyr Arngrims son, bärsärk och ägare till svärdet Tirfing.
Angantyr Heidreks son
Angantyr Höfunds och Hervors son
Angantyr Friare till Ingjalds syster Helga
Angerboda Den sorgvarslande;Jättekvinna,mor till Fenrisulven,Midgårdsormen och Hel, barn som hon hade med Loke
Angurvadel Frithiofs svärd som smdits av dvärgarna, hade ett blad som som var märkt med runor, i strid blev bladet flammande rött.
Arinbjörn Islänning
Arngrim Bärsärk på Bolm med 12 söner
Arvake En av svearna i Bråvallaslaget
Asaheim Öster om Tanakvist kallades landet A. eller Asaland
Asator Annat namn på Tor, kallades även Åketor
Asger Roars vän
Asgård Gudarnas boning
Ask o Embla De första människorna. Skapade av två träd
Asklepios Läkegudinna
Aslög Kraka; Sigurd Fafnesbanes och Brynhilds dotter, gift med Ragnar Lodbrok
Asmund Asvids fosterbror
Asmund Kung i Vik
Astvinr Tor
Asvid Asmunds fosterbror
Asynjor 14 kvinnliga gudomar, Frigg, Saga, Eir, Gefion, Fulla, Freja, Sjofn, Lofn, Vår, Var, Syn, Hlin, Snotra, samt Gnå, dessutom räknades även Skade till asynjorna
Atlakvida Hjältekväde
Atle Idmunds son
Atrid Oden
Attis Frygisk fruktbarhetsgud
Aud Natt och Nagelfares son,Harald Hildetands mor
Audhumla, audhumbla Ödhumla; Urkon ur vars spenar rann 4 åar av mjölk
Audun Norsk diktare på 800- talet
Aurboda Hade en make, Gymer. Av bergresars ätt
Aurgelmer Första jätten (Ymer). Avlad ur etterdroppar från Ellivågor
Aurvandil Den djärve, gift med Groa (völva)
Balder Bodde i Breidablick, ljusgud, gift med Nanna. Odens och Friggs son, tvillingbror till den blinde guden Höder.
Barre Lund i myten om Frej och Gärd
Bauge Jättr, bror till Suttung
Baugi Jätte, Suttungs broder
Beda Den vördnadsvärde
Beldeg Annat namn för Balder
Bele Jätte
Bemune Vän till Starkad
Beowulf Skölds son
Bergelmer Rimtursarnas urfader
Bergelmer Aurgelmers sonson
Bestla Jättedotter till jätten Böl-Torn, gift med Borr, Mor till Oden, Vile och Ve
Beyla Frejs tjänarinna
Bifrost En bro mellan himmelo jord, kallades också Bifröst
Bikke Kung Jörmunreks tjänare
Bil Mångudinnan
Bil-röst Bron som brister. Samma som Bifrost
Bileyg Samma som Oden
Billing aftonrodnaden personifierad
Bilskirner Tors hem, med 540 rum
Bivlinde Oden
Bjarkamal Kväde Om Rolf Krakes sista strid
Bjarkarima Dikt från ca 1400
Bjarke Bödvar Bjarke, Rolf Krakes kämpe
Bjartmar Jarl Arngrim Bärsärks vän
Björn Järnsida Ragnar Lodbroks son
Blind Kung Hundings man
Bo Son till Oden o Rind (se även Vale)
Bodde Fader till Brage den gamle
Bodn Ett stort kar
Bolm Arngrim Bärsärks gård
Bonde Son till Amma och Rig
Bore Personifiering av vintern
Borge Kämpe i slaget på Bråvalla
Borghild Mor till Helge Hundingsbane
Borr Gift med Bestla. Son till Bure
Bous Odens son med Rinda
Brage Skaldeguden, son till Oden och gift med Idun
Brattahild Erik Rödes gård på Grönland
Brede Skades träl
Breidablick Balders hem, i himlen
Breke Kamrat till Beowulf
Brian Irisk kung
Brimer Jätte som hade en ölhall där tursarna dricker sig berusade
Brisingamenet Frejas smycke
Broddenbjerg Plats i Danmark
Brokk, Brok Dvärg, bror till Sindre, Ivaldses söner
Brune Vän tillHarald Hildetand
Bråvalla Slagfält i Östergötland
Budle Konung som hade en dotter, Brynhild
Bur Odens far
Bure Far till Borr, slickades fram ur en sten av urkon Audhumbla
Buseyra Ett troll som förstörde människornas fikafänge
Byggver Frejs spannmålsförvaltare
Byleist Bror till Loke
Byrger En brunn
Båleyg Oden
Bödvild Kung Niduds dotter
Böltorn Jätte, Odens morfar
Böltron En jätte, den onda taggen
Bölverk Oden
Dag Son till Natt och Delling
Dag Högnes son, Sigurds broder
Dan Kung; Skölds fader
Delling As, gift med Natt, personifiering av morgonrodnaden
Disa Maka till kung Sigtrud av Sverige
Disablot Dyrkan av Diser
Diser Kvinnor i allmänhet dels kvinnliga gudomar
Domaldi Sveakung i Heimskringla
Dragar Siare
draug en död människa vars kropp går igen
Draugen Dödingen
Draupner Odens gulddrypande trollring
Drifa Snöyra; Rimturs
Drome Kätting med vilken man band Ulven
Durin Urdvärg som tillsammans med Motsogner skapade dvärgarna
Dvalin Dvärg som tillsammans med Durin smidde svärdet Tirfing
Edda Morfarsmor
Egder Beowulfs fader
Egeria Källnymf
Egil Völunds broder
Eglaf Ofreds fader
Einherjer Fallna krigare
Einride Samma som Tor
Eir Asynja, förbarmerskan den bästa bland läkekvinnor
Eiriksmal Minneskväde över Erik Blodyx
Elder Ägirs brasskötare och stekare
Eldrimner Grytan som Särimner kokades i
Elivågor Köldens jätteälv
Eljudner Hels sal
Elle Ålderdomen, Utgårdslokes fostermor
Embla Tillsammans med Ask de första människorna
Erna Den raska; Jarls hustru
Erp Son till Gudrun och kung Jonaker
Etzel Atle
Eyfura Svafrlamis dotter, gift med Arngrim Bäsärk
Eylime Kung; Hjördis fader
Eylime Kung; Valkyrian Svavas fader
Fafner Drake som fälldes av Sigurd
Falhovner En av asarnas 12 hästar
Fallande fara Hels tröskel
Farbaute Jätte, Lokes fader
Farmatyr Oden
Faxebrand Man i Vatnsdöla saga
Fenge Örvendels broder
Fenja En av kung Frodes trälinnor
Fenrisulven Det ohyggliga urtidsmonstret, Lokes barn med Angrboda
Fensalar Friggs boning
Fimafeng Ägirs tjänare
Fimbuthul Älv som rinner från brunnen Hvergelmir
Finn Jättebyggmästaren
Fjalar En dvärg som tillsammans med Galar skapade Suttungamjödet
Fjalar Eldröd tupp hos jättarna
Fjölner Frejs son med Gerd
Fjölner Oden
Fjöre Kämpe som svek sin herre kung Harald
Fjörgyn Jorden; Tors mor, även kallad Hlodyn
Fjörgynn Friggs far
Fjörm En av älvarna som rinner från brunnen Hvergelmir
Folkvång(-vang) Frejas gård i himlen
Fornjotr Ymer
Forsete Balders son, rättvisans gud. Han bor på det guld- och silverglänsande Glitner
Franangersfors Lokes gömställe
Franmar Jarl; Sigrlins fosterfar
Frea Frigg
Frej Tillhörde vanerna, son till Njord
Freja Hon var dotter till Njord och gift med Od. Andra namn som hon hade var Gevn, Hörn, Mardöoll, Skjalf, Syr, Thröng, Valfreja, och Vanadis. Hon var en blotgydja.
Frejfaxe Faxebrands häst
Frejfaxehammar Klippa
Freke En av Odens två hundar, förfärliga vargar
Fricco Frej
Frid Smågudinna
Fridlev Kung Frodes fader
Frigg Frea, Friia, Hlin; Gift med Odin
Frode Ingjalds fader
Frode Kvarnkung
Frode Fred-Frode, Kung i Lejre
Frånånger Fors i vilken Loke, i form av en lax blev fångad
Frö Frej
Fulla Friggs kammarpiga
Fyre En av kung Haralds kämpar
Fårbaute Lokes far
Galar Dvärg
Galder Trollsång
Gambara Moder till vinnilernas hövdingar
Gamli Grönländare i Fostbrödrasagan
Gand Ganden var en trollstav som de trollkunniga kunde skicka in i människor för att framkalla sjukdomar.
Gang Son till Ölvalde
Garm Hund som håller till i Gnipagrottan. Hans tjut förebådar Ragnarök
Gaut Oden
Gefjon, Geifon Betyder giverskan, gudinna, även kallad Njård. Gudinna som skapade Själland genom att plöja loss och föra bort ett stycke av Sverige.
Geirod Bergakung
Geiröd Jätte som kastade en glödande järnklump mot Tor
Gelgja Ändhaket på ett rep som asarna band ulven med
Gerd Gymers dotter, Frös maka
Gere En av Odens vargar
Gersimi Dotter till Od och Freja, betydelse dyrbarhet
Gerud Amleds moder
Gestumblinde Odin
Gevar Höders fosterfar
Gevn Freja
Gilling Jätte
Gimle De saligas boning efter ragnarök
Ginnungagap Svalget mellan Nifelhem och Muspelhem
Gisl En asarnas 12 hästar
Gissur Heidreks fosterfar
Gjall Å vid Hel
Gjallabron Bro som går över Gjöll, täckt med guld, vaktades av Modgunn
Gjallarhornet Heimdalls horn
Gjalp Geirröds dotter
Gjuke Kung; Gudruns far
Gjöll Älv
Glad En av asarnas 12 hästar
Glapsvinn Odin
Glaser Trädet som råder för vindlä
Glaumvör Gunnars hustru
Gleipner En boja som band Fenrisulven. Den var smidd av dvärgar, och gjord av kattfjätsdån, kvinnoskägg samt fågelspott m fl underliga råvaror.
Glen En av asarnas 12 hästar
Glitner Forsetes boning
Gläser Ett tjurmonstrum
Gnipahålan Där helveteshunden Garm sitter bunden
Gnitaheden Platsen där Fafner ruvade på sin skatt
Gnå Friggs tjänarinna, eller budbärerska
Gondler Oden
Gondul Valkyrja
Gram Sigurd Fafnesbanes svärd
Grane Sigurd Fafnebanes häst
Granmar Kung, Hödbrodds fader
Greip En av Geirröds döttrar
Grendel Trollväsen
Grid Jättekvinna, mor till Vidar den tystlåtne
Gridarvol Grids stav
Grim Oden. Även Tor
Grima Åkes hustru
Grimhild Kung Gjukes hustru
Grimner Oden
Grjotunagård Jätten Hrungners boning
Groa Völva, gift med Aurvandil (Örvandel)den djärve
Gudfast En av de tappraste bland Svearna
Gudmund Granmars son
Gudmund Kung på Gläsisvellir
Gudrun Historiens Hildico; dotter till kung Gjuke
Guldfaxe Jätten Hrungners häst som Magne fick
Gullenborste = Slidrugtanne, Frejs galt
Gullenkamme En tupp som från toppen av yggdrasil väcker hela världen med sitt galande
Gullfaxe Hrungners häst
Gullintanne Annat namn för Heimdall
Gulltopp En av asarnas 12 hästar
Gullveig Vanernas namn på Freja
Gungner Odens spjut
Gunnar Gjukes son
Gunnlöd Suttungs dotter
Gunntrå En älvarna från Hvergelmir
Guttorm Gjukes yngste son
Gylfaginning Kung Gylfes förblindelse
Gylfe Kung i Sverige
Gyllenborste Se Gullinbursti
Gyllentand Heimdall
Gyller En av asarnas 12 hästar
Gymer Gift med Aurboda, de var av bergresares ätt. Gerds fader
Gymer Ägir
Gyrid Harald Hildetands moder
Gånglat Hels trälinna
Gångläre Oden
Gångråde Oden
Gångtrött Hels träl
Gäst Hövding i Reidgotaland
Gäst Oden
Göndul Valkyria
Hadding Sköldkungakung
Hader Lennes son
Hafdhe De första som bebodde Gotland
Hagbard Kung Håmunds son
Hake Dansk vikingahövding
Hake Hagbards broder
Hake Harald Hildetands kämpe
Halfdan vitben En av Borre-ättens kungar
Hallinskide Annat namn för Heimdall
Halvdan Kung i Lejre
Halvdan En av Lodbrokssönerna
Halvdan Svensk sagokung
Hamder Son till Gudrun och kung Jonaker
Harald Hildetand Dansk sagokung
Harald Hårfager Norsk kung
Harbard Oden
Hate Varg som förföljer solvagnen, Hrodvitners son
Hate Jätte
Hede Sköldmö
Heidrek Son till Höfund och Hervor; Angantyrs broder
Heidrun En get i Valhall från vars spenar det rinner mjöd
Heimdall Gudarnas väktare på bron Bifrost som förbinder himmel och jord. Han behöver mindre sömn än en fågel, har så god hörsel att han hör gräset gro och ullen växa samt ser lika bra på natten som på dagen.
Heimdalls döttrar Nio jättemör som vrider runt världskvarnen, de voro Angeja, Atla, Eistla, Ejrgjafa, Gjalp, Greip, Imd, Järnsaxa samt Ulfrun.
Heimer Harpolekaren, far till Alsvid; Krakas fosterfar
Hel Dödsrikets gudinna, dotter till Loke. Hennes sal heter Regnvåt, hennes fat Hunger och hennes kniv Svält
Helblinde Lokes broder
Helga Ingjalds syster
Helvin Son till kung Håmund
Hergerd Kung Rollaugs dotter
Hergrim Rival till Starkad
Herjan Oden
Herlaug Kung Rollaugs son
Hermod "Den raske", son till Oden
Hierosolyma Samma som Jorsal
Hild Valkyria som skänker i mjöd åt krigarna, Högnes dotter
Hildesvin "Stridsgalten", namnet på Frejas svin.
Hildico Attilas hustru
Hildolf Oden
Hildur Trollkunnig prinsessa med förmåga att på slagfältet uppväcka döda krigare
Himinbjörg Himlens ände där Heimdall bor
Himinhrjod En av jätten Ymers oxar
Hindarfjäll Plats där Sigurd mötte Brynhild
Hjalli Träl
Hjalmar Kung Yngves hirdman
Hjalprek En kung
Hjalte Hött;Rolfs krigare
Hjartarhorn Troligen Frejs svärd, man vet inte säkert
Hjorgar Halvdans son
Hjort Kung Hjoars hall i Lejre
Hjuke Nymånens skära
Hjälmbäre Oden
Hjördis Kung Eylimes dotter, Sigmunds hustru
Hjörvard Arngrims son
Hjörvard Helges far
Hlebard "Leoparden"
Hler Ägir
Hlidskjalf Odens högsäte i gården Valaskjalf
Hlin Friggs tjänarinna, asynja
Hlin Frigg
Hlodin Se Fjörgyn
Hlodyns son Samma som Tor
Hlokk Valkyria som skänker mjöd åt krigarna
Hlora Tors fostermor
Hlorride Tor
Hlär Samma som Ägir
Hlöd Sifkas son; Red i spetsen för hunnerna mot Angantyr
Hnikar Oden
Hnikar-Fjölner Oden
Hnikud Oden
Hnitberg Berg där Suttung gömmer diktarmjödet
Hnoss En av Frejas döttrar, den andra hette Gersimi
Hnäf Dansk kung
Hoddmimers skog Skog där Liv och Livtraser gömde sig under Ragnarök
Hogne och Tovner Frejas katter som drog vagnen
Horagalles Lapparnas benämning på Tor
Hovvarpner Häst som asynjan Gnå rider
Hrafnkel Huvudperson i isländsk saga. Han dyrkade Frej och hade vigt en häst åt honom. Han dödade sedan en herde för att denne ridit på gudahästen. Han dömdes då för dråp och jagades från sin gård.
Hrapp Isländsk bonde
Hraudung Kung
Hreidmar Storman, far till Fafner och Regin
Hrid En av älvarna från Hvergelmir
Hrimfaxe Natts häst, fäller var morgon dagg över jorden
Hrimgerd Jätteflicka, Hates dotter
Hrimgrimner Trehövdad skräckturs
Hrimner Medlem av Rimtursarnas familj
Hringhorne Balders skepp
Hrist Bar Odens dryckeshorn
Hrodgar Roar
Hrodmar Kung i sagan om Helge Hjörvardsson
Hrodmund Son till Roar
Hrodrs fiende Samma som Tor
Hrodulf Rolf
Hrodvitner Samma som Fenrisulven
Hropt Oden
Hroptatyr Oden
Hrosshårsgråne Så kallade sig Oden när han beskyddade Starkad
Hrugner Jätte som dräptes av Tor
Hrunting Svärd
Hrym Jätte som styr skeppet Nagelfar
Hräsvelg Örn i världsträdet som slukar lik
Huge En liten pilt som sprang ikapp med Tjalve
Hugin Odens korp, "Tanke"
Humle Kung i Hunland
Hunger Hels fat
Hvergelmer Brunn i köldens Nifleheim, en av de källor som vattnar Yggdrasil
Hvitastjärna Gift med Hafdhe, de första som bebodde Gotland
Hymer Jätte,Tyrs far som Tor skulle låna en jättelik ölbrygdkittel av
Hyndla Tursasierska
Hyrrokkin Tursakona, "elddyrkerskan"
Håg Utgårdalokes tanke
Håmund Hagbards far
Häner En av asarna
Hängekäft Trollpacka, hade en mun stor som en logport
Härfjätter En valkyrja som skänker i mjöd åt krigarna
Härglad Oden
Härn Samma som Freja
Höd, Höder, Håd Balders blinde broder, lurades av Loke att med en mistelpil döda Balder
Hödbrodd Granmars son
Hög Oden
Högne Kung Gjukes son
Högne Hilds far
Högne Sigruns far
Höner Långfot (as)
Hörn Samma som Freja
Hött Hjalte
Höttr Samma som Höder
Ialk Oden
Ibor En av langobardernas hövdingar
Idavallen Det fält där gudarna i tidernas begynnelse levde i sällhet och dit de skulle återvända efter Ragnarök
Ide En av Ölvaldes tre söner
Idun Brages hustru, hade ungdomsäpplena i sin ask
Ilmr Valkyrjenamn
Ingeborg Hjalmars trolovade
Ingjald Frodes son
Irminsul Världspelaren; trädstam som sacharna tillbad
Irpa Torgerd Holgabruds syster
Ivalde Far till dvärgarna Brokk o Sindre
Ivar Benlös Ragnar Lodbroks son
Jarl Moders son med Rig
Jotunheim Jättarnas hemvist
Jämnhög Oden
Järnsaxa Hade tillsammans med Tor sonen Magne
Jökull Medlem av Rimtursarnas familj
Jörmungand Midgårdsormen
Katla Trollkonenamn
Keklukarl En av de tappraste Svearna
Kjalar Oden
Kjallandi Trollkäring, fick huvudet mosat av Tor
Kormt Ett vattendrag som Tor måste vada över
Kostbera Högnes hustru
Kraka Aslög
Krimhild Siegfrieds hustru
Kvaser Den visaste bland vaner
Kväll-Ulv Egils farfar
Kybele Frygisk fruktbarhetsgud
Käte Frövins son
Kör Hels säng
Laufey Lokes moder
Leda o Luta Två vidriga systrar
Leipt En av älvarna som rinner från Hvergelmir
Lenne Haders far
Lidskjalv Odens boning
Lit Dvärg
Liv Överlevde fimbulvintern med sin hustru Livtrase
Livtrase Överlevde fimbulvintern med sin man Liv
Ljod Hrimners dotter, gift med Völsung
Lodur Samma som Loke
Lofn Asynja
Loge Tävlade mot Loke i glupskt förtärande
Logi Han var en eldturs, son till Fornjótr och bror till Ägir och vindgudinnan Karí.
Han var gift med eldjättinnan Glöð med vilken han fick döttrarna Eisa och Eimyrja.
Loke falsk och skuraktig figur av jättesläkt
Lopt Samma som Loke
Loptr Samma som Loke
Lovn Asynja av mindre betydelse
Luskungen Snjo
Lyngve Hundings son
Låga Den brännande elden
Långfot Höner
Jätte
Lärad Yggdrasil
Lärir Hund
Lättfote En av asarnas 12 hästar
Löding En stark länk som asarna provade på ulven
Magne Son till Tor o Jarnsaxa, den personifierade styrkan
Mannus Urmänniskan
Mardol Samma som Freja
Mardöll Samma som Freja
Megingjord Tors styrkebälte
Menglöd Ett av Frejas binamn
Menja En av kung Frodes trälkonor
Midgård Människornas hemvist
Midgårdsormen Odjur som ligger kring hela världen, Lokes barn med Angerboda
Mimer Jätte som vaktade kunskapens brunn vid foten av Yggdrasil
Miming Skogstroll
Mist Bär hornet åt Oden
Mithotyn Trollkarl
Mjölner Tors hammare
Mode En av Tors o Sivs söner
Moder I kvädet om Rig
Modgunn Hette den mö som vaktade Gjallarbron över Gjöll
Mokkurkalfe Lerjätte
Motsogner Tillsammans med Durin, urdvärgar
Mundilfare Far till Måne o Sol
Munin Odens korp, " Längtan"
Muspelheim Eldens hemvist
Muspell Eldjätte, ägde skeppet Nagelfar
Muspelsönerna Leds av jätten Surt
Myser Sjökung
Måne Son till Mundilfare
Mökkurkalve Lerkoloss
Möttul Oden
Nagelfar Det största skeppet,byggt av de dödas naglar
Nanna Balders hustru, dotter till Nep. Hon var mor till Forsete, rättvisans gud. Nanna dog av sorg när Balders lik bars ut på hans skepp Ringhorne för att brännas.
Nare (Narfe) Son till Loke o Sygin
Narve Samma som Nare
Nastrand Likstranden, platsen i det fornnordiska dödsriket där grova missdådare fick sitt straff
Natt Dotter till jätten Nörve
Nep Nannas far
Nerthus Njord som tidig kvinnlig gud, Moder Jord
Nidafjäll Här ligger Sindre
Nidhögg Drake som slaskar i sig lik under världsträdet
Nifehel Ligger under Hel
Nifelheim Dimmornas och köldens värld
Niflung Högnes son
Njord Far till Frej o Freja, sjöfartens, rikedomens och vindens herre. Hans hustru heter Skade och hans boning är Noatun
Njord Gift med Skade, bodde vid Noatun
Noatun Plats i himlen där Njord bor
Nordre En dvärg som bar upp ett av himlens hörn
Norr Dvärg
Nål Mor till Loke, hette också Laufej
Nörr Far till natten
Nörve Jätte i Jotunheim, far till Natt
Od Frejas make
Oddrun Jordemor
Oden den visaste av asarna, bor i Valhall där han tar emot alla som dött i strid
Odrörer Kittel
Ofred Eglafs son
Okolner Plats där Brimer ligger
Oller Ull
Ome Oden
Ormar Jarl Gevars fosterson
Ormt Ett vattendrag som Tor måste vada över
Ottar Frejadyrkare
Ovner Oden
Ragnar Lodbrok Dansk sagokung
Ragnarök Världens undergång
Ragnvald Son till Ragnar Lodbrok
Ran Havsdjupets gudinna, Ägirs hustru. Med sitt nät försöker hon dra de sjöfarande till sig
Randgrid Skänkte i mjöd åt Oden
Randver Kung,Jörmundreks son
Rane Oden
Ratatosk Ekorre som rände upp o ner i Yggdrasilen
Rate Borr med vilken Bauge skulle borra genom berg
Rauni Tor hustru i finsk mytologi
Regin Trollkunnig dvärg, bror med Utter och Fafner, Sigurds Fafnesbanes fosterfar, dödad av denne
Reginleiv Skänkte i mjöd åt Oden
Reidmar far till Fafner och Utter
Rerer Siges son
Rig Samma som Heimdall
Rimfaxe Den häst som drar natten, fradgan ur hans mun faller som dagg om morgonen
Rimgrimner Jätte
Rind Våles mor, förfördes av Oden för att avla en son som skulle hämnas Balders död
Ringhorne Balders skepp
Rollaug Kung i Gårdarike
Rosterus Oden
Rungner Han hade ett hjärta av sten och var väldigt skrytsam.
Rusla Sköldmö
Rut Rolf Krakes syster
Rådgrid En av de som skänkte i mjöd åt Oden
Rörik Amleds morfar
Röskva Tillhörde Tors följe, syster till Tjalve
Saga Asynja, ansedd som historiens gudinna
Sanngetal Oden
Segerfader Oden
Sessrumner Frejas sal
Sibil Annat namn för Siv
Sibilja Trollko
Sidhatt Oden
Sidskägg Oden
Sifka Finsk flicka, Heidreks kvinna
Sifka Kung Humles dotter, Heidreks kvinna
Sigar Dansk sagokung
Sigarsholmen Där 46 svärd gömdes
Sige Rerers fader
Sigmund Völsungs son, Sigurd Fafnesbanes far
Signe Halvdans dotter
Signe Sigars dotter
Signe Völsungs dotter
Sigrdriva Törnrosasovande valkyrja
Sigrlin Kung Svafners dotter
Sigrun Valkyria, Högnes dotter
Sigurd Fafnersbane Son till Sigmund Völsungsson och Hjördis
Sigurd Ormöga Ragnar Lodbroks yngste son med Kraka
Sigvald Sigars far
Sigyn Dotter till kung Völsung, gift med Loke
Simul En okstång
Sindre En dvärg, bror till Brokk
Sindre Sal av guld i Nidafjäll
Sinfjötle Helge Hundingsbanes halvbror
Sinir En av asarnas 12 hästar
Sinmara Jätten Surts hustru
Siv Tors hustru
Sivrintopp En av asarnas 12 hästar
Sjofn Asynja, älskogsgudinna
Skade Jahtens gudinna, Frejs styvmor, Tjatses dotter, Njords hustru och mor till Frej och Freja.
Skate Tysk som Sköld dräpte
Skeaf Skölds far
Skeggjold Skänker i mjöd åt Oden
Skeidbrimer En av asarnas 12 hästar
Skidbladner Frejs skepp som rymmer alla asarna och alltid har medvindcmen kan vecklas ihop och bäras i fickan
Skilfing Oden
Skinfaxe Den häst som drar natten
Skirner Frejs skosven
Skjold Odens son
Skogul En sköldmö
Skoll En av vargarna som förföljer solvagnen
Skrymer En jätte i vars vante Tor sov en natt
Skräp Uffes svärd
Skuld En av de tre ödesgudinnorna
Sköld Odens son
Sköll Jätte i vargskepnad som vill sluka Sol
Slagfinn Völund smeds broder
Sleipner Odens häst, föddes av Loke o Svadilfare
Slid En av de 11 älvarna som rinner från Hvergelmir
Slidrugtanne En galt som Frej red på
Snjo Jätten Läs herde
Snotra En av asynjorna
Snör Svärdotter;Bondes hustru
Sol Mundilfares dotter, gift med Glen
Son Ett av de två kar som fylldes med Kvasers blod
Spangerhede Åkes o Grimas gård, Krakas fosterhem
Starkad Jätte, Storverks far
Stikla Sköldmö
Storverk Son till Starkad
Surt En eldjätte i Muspelhem, dödade Frej vid Ragnarök
Suttung En jätte, son till Gilling
Suttungamjödet en dryck som gav skaldeförmåga framställd av dvärgarna Fjalar och Galar gjord av gudarnas spott och blod från en vis man vid namn Kvaser
Svadilfare En hingst, far till Sleipner
Svafner Kung, Sigrlins far
Svafrlami Kung i Gårdarike, Odens sonson
Sval En av de 11 älvarna som rinner från Hvergelmir
Svalner Oden
Svanevit Slagfinns hustru
Svanhild Dotter till Sigurd Fafnersbane och Gudrun
Svarangs söner Jättar
Svasud Födde tillsammans med Vindsvale vinter o sommar
Svava Bjartmar Jarls dotter
Svavner Oden
Sviagris Kung Adils ring
Svidrer Oden
Svipal Oden
Svipdag Son till Groa
Svält Hels kniv
Sylg En av de 11 älvarna som rinner från Hvergelmir
Syn Annat namn för Freja
Syr Freja
Säming En av Odens söner
Särimner Galten som varje kväll slaktas i Valhall
Sävil Jarl Vifil Bondes svåger
Söder Dvärg
Sökkvabäck Asynjan Sagas boning
Sörle Berättelsen om Hedin o Högne
Tandgnissle Springare som drar Tors vagn
Tandgniostr En av Tors bockar
Tandgrisner En av Tors bockar
Tandgumle Springare som drar Tors vagn
Tir Trälkvinna i myten om Rig
Tirfing trollsvärd som burits av många nordiska hjältar. Varje gång det drogs blev det en mans bane
Tjalve Tors tjänare
Tjatse Skades far, Jätte som tvingade Loke att stjäla Iduns äpplen. Dräptes av Tor
Tjälvar eller Tjelvar Mytisk gestalt i Gutasagan, Enligt sagan var Gotland förtrollat, så att ön sjönk i havet men flöt upp om nätterna. Tjelvar som kom med elden till ön bröt denna förtrollning.
Tor Åskguden, gift med Siv
Tovner och Hogne Frejas katter som drog vagnen
Trivalde Trehövdad jätte som tampades med Tor
Trud En av de som skänkte i mjöd åt Oden
Trudgelmer Bergelmers far
Trudheim Tors klassiska sagoland, "kraftens hemvist"
Trudvång Där bodde Tor
Trym En jätte, stal Tors hammare
Trymgjöll En grind till Trymheim
Trymheim Tjatses gård
Träl I myten om Rig
Tröngva En valkyrja
Tud Oden
Tuisto Mannus far
Tund Oden
Tursar ett slags demoner, synonyma med jättarna. Onda väsen och fiender till gudar o människor, troddes kunna vålla sjukdomar genom s k tursabett.
Tvite Jättesten som användes till tjuderpåle
Tyr Son till urjätten Hymer. Han var krigslyckans gud, djärv och stridslysten. Fenrisulven bet av en hand på Tyr då asarna skulle fästa kopplet Gleipner på ulven.
Tyrfing Svärd
Täck Oden
Tögn En av valkyrjorna, "tystnaden"
Tökk En trollkona, vägrade att gråta över Balders död
Ukko Tor i Finsk mytologi
Ulfgar Roars hirdman
Ull Son till Siv, styvson till Tor, bågskytt och skidåkare
Unn Freke jarls dotter
Urania Astronomins musa i grekisk mytologi. Hennes attribut, himmelsgloben
Urd En av ödesgudinnorna
Urdabrunnen Belägen i gudavärlden under asken Yggdrasils rötter
Urds brunn Belägen i gudavärlden under asken Yggdrasils rötter
Utgård Är världen utanför, det okända
Utgårdaloke Skrymer, jätte
Utter Bror till Fafner o Regin
Vaftrudner En vis jätte
Vak Oden
Valaskjalf En stor gård med tak av silver Vales boning
Vale Lokes son. Han hämnas Balders död genom att blott nattgammal och såväl otvättad som okammad dräpa Höder.
Valfader Oden
Valgrinden Valhalls port
Valhall Odens högsäte och tron
Valkyrior Gudinnor som utpekar vilka skall falla i strid
Valtam Vegtams far
Vanadis annat namn för Freja
Vanaheim Vanernas ursprungliga hem
Var Asynja
Vartare En rem som Lokes mun syddes ihop med
Ve Odens bror
Vebjörg Sköldmö
Vedrfolner Hök i Yggdrasil
Vegtam Oden
Velent Völund smed
Verdandi En av ödesgudinnorna
Vid En av älvarna som rinner från Hvergelmir
Vidar Odens son som hämnar dennes död efter Ragnarök
Vidovner En tupp som sitter i det högsta världsträdet
Vidur Oden
Vigblär Helge Hundinbanes häst
Vige Frövins son
Viglaf Vesteins son
Vigleik Kung Röriks efterträdare
Vigrid Slätten där Ragnarök stod
Vile Bror till Oden
Vile o Ve Odens två bröder
Vimur En brusande älv som Tor vadade över
Vindsvale Födde tillsammans med Svasud vintern o sommaren
Vinge Atles sändebud
Vingener Annat namn för Tor
Vingetor Annat namn för Tor
Vingner Tors fosterfar
Vingolf En av de två platser där Freja bodde
Visete Krigare
Visna Vendernas härförare
Vitsärk Ragnar Lodbroks o Krakas son
Voden Oden
Volund Mästersmeden
Von Älv
Våle Odens son
Vån En å som bildades av ulvens dregel
Vår Den nionde asynjan
Våvud Oden
Väster Dvärg
Vögg Vigge; Hämnades Rolf
Völse Hästlem, konserverad i lök och örter
Völsung Odens barnbarnsbarn
Völund mästersmed
Völvor Spåkvinnor
Vör Den tionde asynjan
Ydalir Ulls boning
Ygg Oden
Yggdrasil Världsträdet
Ylfingen Helge, son till Sigmund
Ylg En av de 11 älvarna som rann från Hvergelmir
Ymer Gigantisk urväsen ur vars kropp himmel och jord samt hela kosmos skapades
Yngve Annat namn för Frej
Åmsvartner En sjö
Ånar Gift med Natt, med vilken han fick dottern Jord
Årvak En av hästarna som drog vagnen med solen
Ägir havets gud, gift med Ran, och son till jätten Fornjot och bror till Låge och Kåre. Tillsammans med Ran har han nio döttrar, alla med namn av olika vågtyper, Himingläva, Dufa, Blodughadda, Hefring, Unn, Hrönn, Bylgja, Båra samt Kolga.
Ögn Roars hustru
Ögn Jätten Starkads fästmö
Ölvalde Tjatses far
Örvandelstå Stjärna
Örvendel Amleds far
Öster Dvärg