Hem


SVERIGES LANDSKAP.
I denna del av hemsidan har jag samlat en del uppgifter om våra svensika landskap. Bl a finns uppgift om antal invånare, siffran är avrundad till jämt 100-tal och gäller för dec. 2003. Även den ungefärliga landarealen har tagits med. För vart och ett av landskapen finns dessutom dess landskapsblomma, -djur, -fågel, fisk samt bergart.