HemEn av sidorna innehåller uppgifter om varje lands städer, dock måste man gå in på USAs delstater för att hitta städerna i dessa stater.

Informationen om alla världens länder innehåller följande uppgifter:

Huvudstad
Nationalitetsbeteckning (enligt ISO)
Folkmängd
Språk
Religion
Medellivslängd
Statsskick
Valuta