Här har jag samlat information om i stort sett alla världens länder.
Uppgifter som finns för respektive land är bland annat:

Huvudstad
Nationalitetsbeteckning (enligt ISO)
Folkmängd
Språk
Religion
Medellivslängd
Statsskick
Valuta