ABBORRE (Perca fluviatilis)

Abborre

Abborren är en av de vanligaste fiskarna i svenska vatten och därför en av de mest uppskattade arterna bland fritidsfiskare. Den förekommer i stort sett i alla typer av vatten där syrehalten är tillräckligt hög. När abborren nått en ålder av ca 4- 5 år börjar den jaga andra småfiskar som föda.ASP (Aspius aspius)

Asp.

Stor och kraftfull karpfisk som förekommer i från södra sverige till Dalälven. Leken sker i strömmande vatten på våren.


BJÖRKNA (Blicca bjoerkna)


Björkna.

Kan lätt tas för en brax men är betydligt mer silverfärgad än brax. Förekommer i södra och mellersta delen av landet.


BRAXEN (Abramis brama)
Braxen.


Braxen, eller som den heter på latin, Abramis Brama, är en karaktäristisk karpfisk med hög, hoptryckt kropp och utskjutbar mun. Det är en värmeälskande fisk som oftast påträffas i strandregionen. Den är vanligast förekommande i näringsrika sjöar i syd- och mellansverige, men förekommer också efter Bottenviks- och Östersjökusten.BÄCKRÖDING (Salvelinus fontinalis)

Bäckröding.

Har inplanterats från nordamerika någon gång under senare hälften av 1800-talet. är anpassad till kalla strömvatten.


ELRITSA (Phoxinus phoxinus)


Elritsa.

Finns i stort sett över hela vårt land, fram för allt i bäckar men också längs östersjökusten. Kallas även för kvidd och används som agnfisk.FAREN (Abramis ballerus)


Faren.

Braxenliknande fisk. Den finns främst i Mälarens, Vänerns, Hjälmarens samt i Helgeån.FÄRNA (Leuciscus cephalus)


Färna.

Mörtfisk som har en sydlig utbredning, oftast i rinnande vatten.GÄDDA. (Esox lucius)


Gädda.

Att fiska gädda med metspö är en mycket spännande metod. Man agnar kroken med en mört eller abborre och sänker ned betet där man tror att det kan stå en gädda och lura. När gäddan hugger gäller det att låta gäddan dra iväg med bytet några meter. När gäddan stannar upp skall hon vända bytet i munnen innan hon sväljer det. Det gäller då att vänta tills gäddan hunnit utföra vändningen, sedan är det bara att göra ett rejält motryck så att gäddan fastnar ordentligt på kroken.

Gäddfiske med angeldon
Här till vänster ser du en bild från ett lyckat vinterfiske med angeldon i en av mina favorit-
tjärnar i Orsa. Tjärnen är inte större än 4000- 5000 kvadratmeter, men det finns hur mycket gäddor som helst, dock inte så stora, de blir sällan större än ca. 1,5 kg.
Jag har varit där ett antal gånger och fiskat med angeldon, och varje gång har jag lyckats få ett stort antal gäddor på kroken.

GÄRS (Acerina cernua)


Gärs.

Bottenlevande fisk som tillhör abborrfamiljen. I somliga delar av landet kallas den även snorgärs. Förekommer i större delen av landet.GÖS (Stizosterdion lucioperca)


Gös.
Gösen är en långsträckt fisk med spolformig kropp. Den är släkt med abborren, vilket syns tydligt, fast den har en mera långsträckt kropp och blir mycket större. Trivs bäst i stora och djupa, gärna grumliga, sjöar. Gösen håller till på relativt djupt vatten när det är kallt. Vid varm väderlek går gösen gärna upp till ytan för att jaga sitt byte. Sommartid fiskas gösen i skymningen då den är aktiv. Det är en mycket fin matfisk, ugnsstekt smakar gösen förträffligt.HARR (Thymallus thymallus)
Harr.Harren är en laxfisk med karakteristisk ryggfena, och är främst en strömfisk. Det är en utmärkt sportfisk som tas på fluga eller mask. Finns från Dalälven och upp över hela landet, även i Vättern finns ett bestånd. Harren trivs bäst i kalla och syrerika vatten och är därför mest förekommande i norra Sverige. Jag har ofta fiskat harr med flugspö i Dalälven, norr om Mora för många år sedan, innan dammen i Spjutmo byggdes. Oftast brukade jag fiska sent på kvällen då harren kommer igång och vakar efter olika nattflyn.


Harrfiske Här ser du en bild från ett lyckat harrfiske. Det var jag och frugan som under en eftermiddag hade lyckan att få dessa harrar i Oreälven i Orsa. Som synes var det med vanligt kastspö och kula med en flugtafs som vi använde vid fisket.
Senare skaffade jag flugspö och lärde mig den tekniken, som jag tycker är det allra trevligaste sättet att fiska på.HORNSIMPA (Triglopsis quadricornis lucioperca)

Hornsimpa.
Bräckvattens- och kustfisk, även anpassad till djupa, kalla sjöar. Blir sällan större än 10 cm i sötvatten. Är äggläggande med en inre befruktning, efter kläckning bevakar hanen avkomman under en tid.
ID (Leuciscus idus)
Id.


Iden tillhör samma släkte som mörten, den blir dock betydligt större. Den har gula ögon, med en bred och rund rygg samt rödaktiga anal- och bukfenor. Iden tycker om att vistas i rinnande klart vatten, men trivs även i grumligare miljö. Uppträder ofta i stim, leker i rinnande vatten som älvar och bäckar. Iden livnär sig i huvudsak på snäckor, musslor, insekter och larver, även kräftdjur och småfisk duger.KARP (Cyprinus carpio)
Karp.


En fisk med skäggtömmar. Kom till Sverige genom munkarnas försorg för 500 år sedan. De former som förekommer är; spegelkarp och läderkarp.LAKE (Lota lota) Lake.


En torskfisk som finns i sötvattenområden. Finns i hela landet utom i fjällkedjan. Laken är en kallvattenfisk som föredrar djupa sjöar.LAX (Salmo Salar) Lax.


Långvandrande Atlantfisk som växer upp i de åar och älvar där de är födda. Vandrar sedan ut i havet för att växa till sig. De återvänder sedan till födelsevattnet när de uppnått lekmognad.
Laxen kan uppnå vikter på uppemot 30 kg.

Storlax Här till vänster ser du en bild från ett lyckat fiske i Gävle-bukten. Det var dock en yrkesfiskare som tagit den i nät så det var inte jag som hade lyckan att få denna bjässe på spö!
Jag var i Billhamn utanför Gävle på semester flera år i rad, bodde i en stuga som företaget hyrde ut som semesterbostad. Brukade köpa med mig sik och lax vid hemfärden som saltades in och lades i frysen för senare konsumtion.

MAL (Silurus glanus) Mal.


Störst bland sötvattenfiskarna. Den finns främst i Emåns och Helgeåns vattensystem. Den är bottenlevande och aktiv på natten, kan nå vikter på upp till 300 kg.MÖRT (Leuciscus idus)
Mört.


Mörten är av de vanligast förekommande arterna i våra fiskevatten. Mörten trivs bra i grunda och vegetationsrika, gärna varma sjöar. Den känns igen på sin silverrygg och har röda ögon och fenor. Mörten lever i stim och jagar runt på jakt efter föda. Mörten utgör en betydande föda för gäddan, men även andra rovfiskar sväljer en och annan mört. Mörten är också ett utmärkt agn för vinterfiskare som är ute på isarna och anglar. Det går även utmärkt att ta gäddor med metspö när man har agnat kroken med levande mört.NORS (Osmerus eperlanus)
Nors.


Tillhör laxfiskarna. Finns främst i mellansvenska sjöar. Lever i stim och födan består av plankton.REGNBåGE (Oncorhynchus mykiss) Regnbåge.


Har inplanterats i svenska vatten någon gång under 1900-talets början. En av de vanligaste insättningsfiskarna i s k put-and-take vatten.RUDA (Carassius carassius)
Ruda.


Liknar karpfisken men saknar skäggtömmar, förekommer främst i sjöar och dammar från nord till syd.RÖDING (Salvelinus)


Röding.

Har sin främsta utbredning i norrländska sjöar, men bestånd finns även i vissa större sjöar i syd- och mellansverige. Här i Sverige finns det två olika former, dels storröding och dels fjällröding. Fjällrödingen finns i småsjöar i fjälltrakterna.SARV (Leuciscus erythrophthalmus)

Sarv.

Tillhör karpsläktet, har vackra högröda fenor. Förekommer främst i varma sjöars vegetation.SIK (Coregonus pidschian)


Sik.


Tillhör laxsläktet, finns i några olika varianter, t ex storsik och blåsik. Storsiken återfinns huvudsakligen i norrländska källsjöar. Blåsiken finns främst i Östersjön, men kan också finnas vid västkusten.SMÅSPIGG (Pungitius pungitius)

Spigg.

Denna finns i två arter, storspigg respektive småspigg. Den senare är sötvattenlevande medan storspiggen finns både som havsvandrande och stationärt i sötvatten.STÄM (Leuciscus leuciscus)

Stäm.

Liknar mörten till förvillelse men kan skiljas från denna genom sina gulaktiga ögon. Finns i nordliga vatten, och dessutom i Vänern.SUTARE (Tinca tinca)


Sutare.

En bottenlekande fisk med naturlig förekomst i sydostliga vatten. Har en tjock, slemmig hud, tillbringar vintern i dvala.VIMMA (Vimba vimba)


Vimma.

Bottenlevande fisk som bildar stim vid lekvandring. Förekommer främst vid östersjökusten.ÅL (Anguilla anguilla)


Ål.

Förekommer i större delen av landet. ålungarna, som kallas glasål, kommer från Sargassohavet till europeiska vattendragen via atlantförbindelsen. Uppväxten sker i älvarna under ca 10- 20 år varefter de utvandrar som blankål till havet.ÖRING. (Salmo trutta)


Öring.


Det absolut häftigaste fisket som finns, det är att smyga efter en liten bäck eller å och med endast spö, rev samt krok, och försöka att få en bäcköring att hugga på kroken.

Hugget kommer oftast mycket snabbt och distinkt. Det är därför sällan svårt att kroka öringen. Det gäller däremot att lära sig var fisken har sina ståndplatser.
Erfarenhet leder alltid till att man har större chans att få fisk. Öringen står ofta bakom stenar eller strax efter en forsnacke och väntar på något gott att mumsa i sig.
Öringfiske i liten å. Det här är en bild från ett öringfiske tillsammans med min son som håller upp fångsten. Vi var i en liten å i Orsatrakten, det var för 45 år sedan, idag finns knappt en fisk att dra upp där.Vakande öring Här ser du en bild på en öring som vakar. Jag tror att jag tagit den här bilden i någon damm någonstans där man föder upp fisk. Möjligen hos Sixten Jernberg, jag minns att jag var där en gång för jättelängesedan och fiskade i hans damm med inplanterad fisk. Han skulle rengöra den så han sålde fiskekort till de som ville fiska.